Laadimine...

Kuidas töötab Celeoni Nutikas Juhtimine?

Celeoni Nutikas Juhtimine on loodud eesmärgiga lõigata kasu elektribörsi pidevast laiaulatuslikust hinnakõikumisest. Elektribörsi toimimisest loe lähemalt artiklist „Elektriturgu arvestav elektriseadmete juhtimine“.
Celeoni süsteemi lisatakse järgmise päeva börsihind ilma kasutaja sekkumiseta, seda analüüsib Nutika Juhtimise algoritm, mis koostab tundidepõhise töögraafiku, arvestades kasutaja määratud seadistust.
Regulatsioon toimub kas elektriseadet sisse ja välja lülitades (targad pistikupesad / elektrivoolu lüliti) või küttetemperatuuri tõstes ja langetades (õhk-õhksoojuspumba seade AiO). Sihiks on suunata intensiivsem tarbimine soodsa elektrihinnaga ajale ehk vähendada tarbimist kallima elektrihinna juures.

Meie seadmetest on kõige enam kasu just kütteseadmete või akulaadijate juhtimisel. Küttes madala elektrihinnaga tundidel juba ette, saame vältida kütmist kõrge hinnaga tundidel. Sõltuvalt kütteseadme soojusakumulatsiooni mahust on võimalik välistada töögraafikus X kogus kõige kõrgema hinnaga tunde. Samamoodi on võimalik laadida ka akusid või elektriautot. Selliselt ajastatud tarbimine vähendab oluliselt ööpäevas tarbitud elektri keskmist hinda. Oleme aastatel 2020–2022 Eesti elektrituru hinnatsoonis aidanud oma klientidel säästa keskmiselt 25% juhitud (kütte)seadme elektrikulu maksumusest.

Nutika Juhtimise süsteem

Elektribörsi arvestava Nutika Juhtimise põhimõte on valida börsihinda, arvestades etteulatuvalt tarbimiseks soodsad tunnid ning välistades kallid tunnid.

Järgmise päeva hinnagraafiku saabudes koostab Nutika Juhtimise süsteem vastavalt kasutaja sätetele töögraafiku, milles kuvatakse tunnid järgnevalt:

rohelised tulbad – soodsad tunnid. Juhitav elektriseade lülitatakse sisse või tõstetakse küttetemperatuur maksimumini (õhk-õhksoojuspumba seade);
punased tulbad – kallid tunnid. Juhitav elektriseade lülitatakse välja või langetatakse küttetemperatuur miinimumini (õhk-õhksoojuspumba seade);
hallid tulbad – võrdsustatud punaste tulpadega. Hallides tulpades võib järgmise hinnagraafiku saabudes toimuda muudatusi. Hallides tulpades manuaalselt muudatusi teha ei saa.

Kasutaja saab töögraafikut manuaalselt muuta, kui ta aktiveerib muutmisrežiimi, vajutades „MUUDA“. Hinnagraafiku muutmine toimub soovitud tulpadele vajutades. Muutmisrežiimist saab väljuda, vajutades „Lõpeta muutmine“.

Nutika juhtimise töögraafik
Nutika Juhtimise töögraafik

Seadistamine

Nutikat Juhtimist saab kasutaja vastavalt oma vajadusele seadistada. Sätetele pääseb ligi, klikkides seadme vaates mutrivõtme kujutisele:

Aktiveeri Nutikas Juhtimine:

Võrgutasu arvestus

Kui soovid, et töögraafiku kujundamisel arvestataks ka võrgutasu, sisesta hinnad vastavalt oma võrgupaketile (ilma käibemaksuta) meie süsteemi.

Võrgutasu päevane hind on esmaspäevast reedeni 07.00–21.59. Öine hind on esmaspäevast reedeni 22.00–06.59, nädalavahetustel ning riiklikel pühadel ööpäevaringselt.

Näide
Kasutajal on seadistatud võrgutasu päevaseks hinnaks 5 senti/kWh ning öiseks hinnaks 4 senti/kWh. Kolmapäeva õhtul kell 21.00–21.59 on börsil elektrihind 6,5 senti/kWh ning kell 22.00–22.59 7 senti/kWh. Kuigi elektrihind on kell 21.00–21.59 soodsam, osutub töögraafikus koos võrgutasu arvestusega soodsamaks just hilisem (22.00–22.59) tund:
21.00–21.59: elektrihind 6,5 senti/kWh + võrgutasu 5 senti/kWh = 11,5 senti/kWh ehk kallim.
22.00–22.59: elektrihind 7,0 senti/kWh + võrgutasu 4 senti/kWh = 11,0 senti/kWh ehk soodsam.

Piirhinda järgiv Nutika Juhtimise režiim

Kõige lihtsam Nutika Juhtimise režiim on piirhinda järgiv režiim. Piirhinda järgiva režiimi puhul määrab kasutaja soovitud hinnapiiri, millest kõik madalamad hinnad valitakse töögraafikus soodsateks hindadeks ning kõrgemad kalliteks.
Valem: võrgutasu + määratud piirhind.
Päevane hind on esmaspäevast reedeni 07.00–21.59. Öine hind esmaspäevast reedeni on 22.00–6.59, nädalavahetustel ning riiklikel pühadel ööpäevaringselt.

Piirhinda järgiv režiim
Piirhinda järgiv režiim

Dünaamiliselt järgiv Nutika Juhtimise režiim

Dünaamiline režiim sobib kõige enam kütteseadmete juhtimiseks. Arvestatud on, et kütteseade peab siiski teatud intervalli tagant töötama. Nimetatud intervalli määrab kasutaja sõltuvalt oma kütteseadme soojusinertsist.

Maksimaalsed järjestikulised kallid hinnad. Tähistab pikimat võimalikku lünka töögraafikus kalliteks määratud tundide puhul. Lünka ei ületata. Lünga katkestamiseks valib süsteem lünga kestel soodsaima tunni.
Näide
Kui kasutaja soovib, et süteem valiks ühe kõige soodsama tunni ööpäevas, tuleb määrata „Maks. järjestikused kallid tunnid“ määr 46 tundi, sest esimese ööpäeva kõige soodsam tund võib paikneda ööpäeva alguses (näiteks kell 00.00) ning järgmise ööpäeva kõige soodsam tund ööpäeva lõpus (näiteks kell 23.00). Selle tõttu on lünk kahe soodsaima tunni vahel 46 h.

Minimaalne kogus soodsaid hindasid ööpäevas. Kui määrata eelmise sättega liialt pikk lünk, võib juhtuda, et algoritmi on valitud liiga vähe sobilikke tunde ööpäevas. Selle sättega saab kasutaja määrata ööpäeva minimaalse arvu tunde, mis valitakse soodsateks. Nendeks valitakse mõistagi kõige odavamad tunnid ööpäevast.
NB! Süsteem võib valida etteantud määrast suurema arvu soodsaid tunde.
Soodsad tunnid. Lisaks eelnevale saab kasutaja määrata piirmäära, millest odavamad tunnid valitakse töögraafikus samuti soodsateks tundideks.
Valem: võrgutasu + määratud hind.

Dünaamiliselt järgiv režiim

Talleta sätted

NB! Sätete talletamiseks tuleb vajutada salvestusmärki üleval paremal nurgas!

Taimerid

Taimeritega saab lülitusi ajastada kellaajaliselt ning nädalapäevade põhiselt. Taimeri funktsioon puudub meie targal õhk-õhksoojuspumba juhtseadmel. Taimerite kasutamiseks tuleb Nutikas Juhtimine deaktiveerida.

Taimerid

Seadmete erisused

Voolumõõdikuga seadmed

Voolumõõdikuga seadmetel kuvatakse hetketarbimine (iga 5 minuti järel), tarbitud elektri maht ja maksumus. Tarbitud elektri mahtu mõõdetakse seadmesiseselt sõltumata tarbimise näidu värskendusintervallist.
NB! Kuvatud maksumus ei sisalda võrgutasu ega käibemaksu!

Voolumõõdikuga seadmed

Tark õhk-õhksoojuspumba kaugjuhtimise seade

Celeon AiO on mõeldud juhtima õhk-õhksoojuspumpa. AiO-l on kaughalduse ja Nutika Juhtimise funktsioon, kasutaja saab jälgida ka ruumi kliimat reaaltemperatuuri ja õhuniiskuse näol. Kaughaldusega saab õhksoojuspumpa juhtida läbi interneti – see teeb võimalikuks saata käsklusi näiteks maakodus olevale soojuspumbale.

Õhk-õhksoojuspumba kaughaldus

Õhk-õhksoojuspumba Nutikal Juhtimisel toimub töögraafikupõhine regulatsioon kasutaja seadistatud vahemikus küttetemperatuuri tõstes-langetades (imiteerides TEMP+, TEMP- käsklusi) erinevalt meie teistest seadmetest, kus toimub regulatsioon kütteseadet sisse-välja lülitades.

Minimaalne temperatuur, mida Nutikas Juhtimine võib määrata. Õhk-õhksoojuspumba küttetemperatuur langetatakse selle määrani kalli elektrihinna ajal. Minimaalne määratav temperatuur on 16 kraadi.
Maksimaalne temperatuur, mida Nutikas Juhtimine võib määrata. Õhk-õhksoojuspumba küttetemperatuur tõstetakse selle määrani soodsa elektrihinna ajal.

Nutika Juhtimise seadistamine
Temperatuurivahemiku seadistamine

Miniatuurne tark elektrivoolulüliti voolumõõdiku ja temperatuurianduriga

Targal elektrivoolulülitil on kaughalduse, Nutika Juhtimise ja taimerite funktsioon. Külge saab ühendada temperatuurianduri, mis võimaldab kütteseadmete puhul sarnaselt termostaadiga määrata säilitatava temperatuurivahemiku. Funktsioon tagab, et soojussalvesti või ruumi temperatuur ei lange sõltumata elektrihinnast madalamale kui määratud minimaalne temperatuur. Ühtlasi ei toimu kütmist maksimaalset temperatuuri ületades. Seadet saab kasutada ka ilma temperatuuriandurita.

Temperatuuri ja tarbimise kuvamine
Temperatuurianduri valimine
Temperatuurivahemiku määramine