Notiek ielāde...

Kā darbojas Celeon viedā vadības sistēma?

Celeon viedā vadība sistēma ir izstrādāta, lai maksimāli izmantotu nepārtrauktās cenu svārstības elektroenerģijas biržā. Vairāk par elektroenerģijas biržas darbību varat izlasīt rakstā „Uz elektroenerģijas tirgu reaģējošu ierīču vadība”.
Nākamās dienas elektroenerģijas biržas cenas tiek pievienotas Celeon sistēmai bez lietotāja iejaukšanās; pēc tam viedās vadības sistēmas algoritms analizē cenas un izveido stundas grafiku, ņemot vērā lietotāja norādītos iestatījumus.
Sistēma darbojas, ieslēdzot un izslēdzot elektroierīci (viedās rozetes/viedie slēdži) vai paaugstinot un pazeminot apkures temperatūru (daudzfunkciju ierīce AiO gaiss-gaiss siltumsūkņiem). Mērķis ir plānot intensīvu patēriņu finansiāli izdevīgākās stundās un samazināt patēriņu, kad cenas ir augstas.

Mūsu ierīču priekšrocības pilnībā izpaužas, ja tās izmanto apkures ierīču vai akumulatoru lādētāju vadībai. Savlaicīgi apsildot finansiāli izdevīgākās stundās, ir iespējams izvairīties no apsildes veikšanas dārgajās pīķa stundās. Atkarībā no apkures ierīces siltuma akumulācijas jaudas no apkures grafika var izslēgt X apkures stundu skaitu pīķa stundās. Tādā pašā veidā var uzlādēt akumulatorus un elektriskos transportlīdzekļus. Šāda patēriņa plānošana ievērojami samazina vidējo dienā patērēto elektroenerģijas cenu. No 2020. līdz 2022. gadam mēs esam palīdzējuši klientiem Igaunijas cenu zonā ietaupīt vidēji 25% no kontrolējamās (apkures) ierīces elektroenerģijas izmaksām.

Viedā vadības sistēma

Viedā vadības sistēma, kas ņem vērā cenu svārstības elektroenerģijas biržā, darbojas, plānojot patēriņu vislētākajās stundās un izslēdzot dārgās stundas.

Kad tiek saņemtas nākamās dienas elektroenerģijas cenas, viedā vadības sistēma, pamatojoties uz lietotāja iestatījumiem, sagatavo grafiku, parādot šādas stundas:

zaļās kolonnas – finansiāli izdevīgās stundas. Tiek ieslēgta kontrolētā elektroierīce vai apkures temperatūra tiek paaugstināta līdz maksimālajam līmenim (gaiss-gaiss siltumsūkņa gadījumā);
sarkanās kolonnas – dārgās stundas. Tiek izslēgta kontrolētā elektroierīce vai apkures temperatūra tiek samazināta līdz minimālajam līmenim (gaiss-gaiss siltumsūkņa gadījumā);
pelēkas kolonnas – vienādas ar sarkanajām kolonnām. Pelēkās kolonnas var tikt mainītas, kad tiks saņemtas nākamās elektroenerģijas cenas. Pelēkās kolonnas nevar mainīt manuāli.

Lietotājs var manuāli mainīt grafiku, nospiežot „REDIĢĒT”, lai ieietu rediģēšanas režīmā. Grafiku var mainīt, noklikšķinot uz attiecīgajām kolonnām. Lai izietu no rediģēšanas režīma, noklikšķiniet uz „Pārtraukt rediģēšanu”.

Viedās vadības sistēmas grafiks

Iestatīšana

Lietotājs var iestatīt viedo vadības sistēmu atbilstoši savām vajadzībām. Lai atvērtu iestatījumus, ierīces skatā noklikšķiniet uz uzgriežņu atslēgas ikonas:

Aktivizēt viedo vadības sistēmu:

Tīkla maksas aprēķināšana

Ja vēlaties, lai, sagatavojot grafiku, tiktu ņemta vērā tīkla maksa, ievadiet mūsu sistēmā cenas atbilstoši tīkla paketei (bez PVN).

Dienas tīkla maksas likme tiek piemērota no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 07.00 līdz 21.59. Nakts tīkla maksas likmi piemēro no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 22.00 līdz 06.59, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

Piemēram:
Lietotājs ir noteicis tīkla maksas dienas likmi 5 centus par kWh un nakts likmi 4 centus par kWh. Trešdienas vakarā no plkst. 21.00 līdz 21.59 elektroenerģijas biržas cena ir 6,5 centi par kWh, bet no plkst. 22.00 līdz 22.59 – 7 centi par kWh. Lai gan elektroenerģijas cena ir izdevīgāka no plkst. 21.00 līdz 21.59, tomēr, ņemot vērā tīkla maksu, vēlākais variants (22.00–22.59) faktiski ir izdevīgāks:
Aplūkosim aprēķinus laika intervālam no plkst. 21.00 līdz 21.59: elektroenerģijas cena 6,5 centi/kWh + maksa par tīkla izmantošanu 5 centi/kWh = 11,5 centi/kWh (dārgāk).
Tagad aprēķināsim laika intervālam no plkst. 22.00 līdz 22.59: elektroenerģijas cena 7,0 centi/kWh + maksa par tīkla izmantošanu 4 centi/kWh = 11,0 centi/kWh (izdevīgāk).

Viedās vadības sistēmas cenu ierobežojuma režīms

Vienkāršākais viedās vadības režīms ir cenu ierobežojuma režīms. Izmantojot cenu ierobežojuma režīmu, lietotājs var iestatīt sev vēlamo cenu ierobežojumu: visas cenas, kas ir zemākas par šo ierobežojumu, tiks uzskatītas par izdevīgām, bet tās, kas ir augstākas par to, par dārgām.
Formula: tīkla maksa + iestatītais cenu ierobežojums.
Dienas likme tiek piemērota no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 07.00 līdz 21.59. Nakts likmi piemēro no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 22.00 līdz 06.59, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

Cenu ierobežojuma režīms

Dinamiskās vadības režīms viedajā vadības sistēmā

Dinamiskās vadības režīms ir vislabāk piemērots apkures ierīcēm, jo tajā tiek ņemts vērā, ka apkures ierīcei ir jāstrādā noteiktos intervālos. Intervālu var iestatīt lietotājs atkarībā no ierīces siltuma inerces.

Maksimālais secīgu dārgo stundu skaits. Tas norāda ilgāko iespējamo pārtraukumu grafikā dārgo stundu gadījumā. Šis intervāls netiks pārsniegts. Sistēma izvēlēsies finansiāli visizdevīgāko stundu starpības ietvaros, lai to pārtrauktu.
Piemēram:
Ja lietotājs vēlas, lai sistēma izvēlas divas dienas finansiāli visizdevīgākās stundas, maksimālo secīgo dārgo stundu likme jānosaka 46 stundas, jo pirmās dienas visizdevīgākā stunda var būt dienas sākumā (piemēram, plkst. 00.00), bet nākamās dienas visizdevīgākā stunda var būt dienas beigās (piemēram, plkst. 23.00). Rezultātā intervāls starp divām finansiāli izdevīgākajām stundām ir 46 stundas.

Minimālais finansiāli izdevīgo cenu daudzums dienā: ja iepriekšējā iestatījumā norādītais intervāls ir pārāk liels, var gadīties, ka algoritmam netiek atlasīts pietiekami daudz finansiāli izdevīgo stundu dienā. Izmantojot šo iestatījumu, lietotājs var iestatīt minimālo stundu skaitu dienā, kas tiks uzskatītas par finansiāli izdevīgām. Sistēma, protams, nodrošinās, lai tiktu izvēlētas finansiāli pašas izdevīgākās stundas.
NB! Sistēma var izvēlēties lielāku finansiāli izdevīgo stundu skaitu, nekā norādīts iestatījumos.
Finansiāli izdevīgas cenas. Papildus iepriekš minētajam lietotājs var iestatīt pielāgotu cenas ierobežojumu: par finansiāli izdevīgām tiks uzskatītas arī visas tās stundas, kas būs zemākas par šo ierobežojumu.
Formula: tīkla maksa + iestatītā cena.

Dinamiskais vadības režīms

Iestatījumu saglabāšana

NB! Lai saglabātu iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas „Saglabāt” augšējā labajā stūrī!

Taimeri

Taimerus var izmantot, lai plānotu slēdžu darbību pēc dienas laika un nedēļas dienas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu viedās vadības ierīcē gaiss-gaiss siltumsūkņiem nav iekļauta taimera funkcija! Lai izmantotu taimera funkciju, viedā vadības sistēma ir jāizslēdz.

Taimeri

Ierīces specifikācijas

Ierīces ar elektroenerģijas skaitītāju

Ierīces ar elektroenerģijas skaitītāju parāda pašreizējo elektroenerģijas patēriņu (ik pēc piecām minūtēm), patērētās elektroenerģijas daudzumu, kā arī izmaksas. Patērētās elektroenerģijas daudzums tiek mērīts iekšēji neatkarīgi no patēriņa rādījumu atjaunināšanas intervāla.
NB! Rādītajās izmaksās nav iekļauta tīkla maksa vai PVN!

Ierīces ar elektroenerģijas skaitītāju

Viedā tālvadības ierīce gaiss-gaiss siltumsūkņiem

Celeon AiO ierīce ir paredzēta gaiss-gaiss siltumsūkņu vadībai. Daudzfunkciju ierīce AiO ir aprīkota ar tālvadības sistēmu un viedās vadības funkcijām un ļauj reāllaikā uzraudzīt iekštelpu klimatu (temperatūru un mitrumu). Pateicoties tālvadības funkcijai, gaiss-gaiss siltumsūkni var vadīt, izmantojot internetu – tas ļauj, piemēram, nosūtīt norādes siltumsūknim, kas atrodas jūsu otrajā mājoklī.

Gaiss-gaiss siltumsūkņa tālvadība

Atšķirībā no citām mūsu ierīcēm, kurās apkure tiek regulēta, ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, gaiss-gaiss siltumsūkņa viedās vadības funkcija darbojas, pazeminot vai paaugstinot ierīces temperatūru atbilstoši lietotāja iestatījumiem un sagatavotajam grafikam (līdzīgi kā darbojas TEMP+, TEMP- komandas).

Minimālā pieļaujamā temperatūra, ko var iestatīt viedajā vadības sistēmā. Dārgo stundu laikā gaiss-gaiss siltumsūkņa apkures temperatūra tiks pazemināta līdz šai minimālajai temperatūrai.
Maksimālā pieļaujamā temperatūra, ko var iestatīt viedajā vadības sistēmā. Finansiāli izdevīgo stundu laikā gaiss-gaiss siltumsūkņa apkures temperatūra tiks paaugstināta līdz šai maksimālajai temperatūrai.

Viedā vadības sistēma iestatīšana
Temperatūras diapazona iestatīšana

Mini viedais slēdzis ar elektroenerģijas skaitītāju un temperatūras sensoru

Viedais slēdzis ir aprīkots ar tālvadības sistēmas, viedās vadības sistēmas un taimera funkcijām. Turklāt ierīci var aprīkot ar temperatūras sensoru, kas ļauj iestatīt vēlamo uzturamās temperatūras diapazonu, līdzīgi kā termostats darbojas apkures ierīcēs. Šī funkcija nodrošina, ka neatkarīgi no elektroenerģijas cenas akumulatora sildītāja vai apsildāmās telpas temperatūra nesamazinās zem iestatītās minimālās temperatūras un ka apkure nenotiek virs maksimālās temperatūras. Šo ierīci var izmantot arī bez temperatūras sensora.

Temperatūras un patēriņa ekrāns
Temperatūras sensora izvēle
Temperatūras diapazona iestatīšana