Ladataan...

Miten Celeonin älykäs hallinta toimii?

Celeonin älykäs hallinta on suunniteltu maksimoimaan hyöty sähkön markkinahinnan jatkuvasta vaihtelusta. Voit lukea lisää sähkön markkinahinnan vaihtelusta artikkelista Sähkön markkinahintaan reagoiva laitteiden hallinta.
Seuraavan päivän sähkön hinta lisätään Celeonin järjestelmään ilman käyttäjän toimia, minkä jälkeen älykkään hallinnan algoritmi analysoi hinnat ja luo tuntikohtaisen aikataulun, joka huomioi myös käyttäjän määrittämät asetukset.
Järjestelmä toimii joko kytkemällä sähkölaitteen päälle ja pois (älypistorasiat ja -kytkimet) tai nostamalla ja laskemalla lämmityksen tavoitelämpötilaa (AiO-laitteet ja ilmalämpöpumput). Tavoitteena on ajastaa korkea kulutus edullisimmille tunneille ja vähentää sähkön kulutusta hinnan ollessa korkea.

Laitteidemme täysi hyöty nähdään, kun niillä hallitaan lämmityslaitteita ja akkulatureita. Lämmittämällä tiloja etukäteen edullisempien tuntien aikana voidaan välttää lämmityksen käyttöä kalliiden tuntien aikana. Lämmitysjärjestelmän lämmönvarastointikapasiteetista riippuen voidaan lämmitysaikataulussa välttää lämmitys X tunnin ajan kalleimpien tuntien aikana. Akut ja sähköautot voidaan ladata samalla tavalla. Tällainen kulutuksen ajastaminen alentaa merkittävästi päivittäisen kulutetun sähkön keskihintaa. Vuosina 2020–2022 autoimme asiakkaitamme Viron alueella säästämään keskimäärin 25 % sähkökuluistaan (lämmitys)laitteiden hallinnalla.

Älykäs hallintajärjestelmä

Sähkön markkinahinnan muutokset huomioiva älykäs hallintajärjestelmä ajastaa kulutuksen edullisimpiin tunteihin ja välttää käyttöä kalliiden tuntien aikana.

Kun seuraavan päivän sähkön hinnat saadaan, älykäs hallinta luo aikataulun käyttäjän asetusten perusteella ja esittää tunnit tähän tapaan:

Vihreät palkit – suosittavat tunnit. Hallittava sähkölaite kytketään päälle tai tavoitelämpötila nostetaan mahdollisimman korkeaksi (ilmalämpöpumpulla).
Punaiset palkit – kalliit tunnit. Hallittava sähkölaite kytketään pois päältä tai tavoitelämpötila lasketaan mahdollisimman pieneksi (ilmalämpöpumpulla).
Harmaat palkit – Vastaavat punaisia palkkeja. Harmaat palkit saattavat muuttua, kun sähkön hintatiedot saadaan. Harmaita palkkeja ei voi muuttaa käsin.

Käyttäjä voi muokata aikataulua käsin painamalla MUOKKAA-painiketta ja avaamalla muokkaustilan. Aikataulua voidaan muuttaa klikkaamalla muutettavia palkkeja. Kun haluat poistua muokkaustilasta, klikkaa Lopeta muokkaus.

Älykkään hallinnan aikataulu

Asetukset

Käyttäjä voi asettaa älykkään hallinnan omien tarpeidensa mukaan. Asetuksia voi muokata klikkaamalla jakoavaimen kuvaa laitenäkymässä:

Aktivoi älykäs hallinta:

Siirtomaksun laskenta

Jos haluat, että siirtomaksu huomioidaan aikataulua luotaessa, syötä verkkoyhtiösi sähkönsiirron hinnat järjestelmäämme (ilman ALV:a).

Päiväajan siirtomaksua käytetään klo 07.00–21.59 maanantaista perjantaihin. Yöajan siirtomaksua käytetään klo 22.00–06.59 maanantaista perjantaihin sekä kaikkina vuorokaudenaikoina viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.

Esimerkki
Käyttäjän asettama päiväajan siirtomaksu on 5 senttiä/kWh ja yöajan siirtomaksu 4 senttiä/kWh. Keskiviikkoiltana klo 21.00–21.59 sähkön markkinahinta on 6,5 senttiä/kWh ja klo 22.00–22.59 7 senttiä/kWh. Vaikka sähkön markkinahinta on edullisempi klo 21.00–21.59, kun huomioon otetaan siirtomaksu, on myöhempi vaihtoehto (22.00–22.59) todellisuudessa edullisempi.
Lasketaan ensin hinta klo 21.00–21.59: sähkön hinta 6,5 senttiä/kWh + siirtomaksu 5 senttiä/kWh = 11,5 senttiä/kWh (kalliimpi).
Lasketaan sitten hinta klo 22.00–22.59: sähkön hinta 7,0 senttiä/kWh + siirtomaksu 4 senttiä/kWh = 11,0 senttiä/kWh (edullisempi).

Hintarajoitettu älykkään hallinnan tila

Yksinkertaisin älykkään hallinnan tila on hintarajoitettu tila. Hintarajoitetussa tilassa käyttäjä voi asettaa haluamansa hintarajan. Kaikki rajaa edullisemmat hinnat lasketaan edullisiksi ja sen ylittävät kalliiksi.
Laskukaava: siirtomaksu + asetettu hintaraja.
Päiväajan hintaa käytetään klo 07.00–21.59 maanantaista perjantaihin. Yöajan hintaa käytetään klo 22.00–6.59 maanantaista perjantaihin sekä kaikkina vuorokaudenaikoina viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.

Hintarajoitettu tila

Älykkään hallinnan dynaaminen hallintatila

Dynaaminen hallintatila soveltuu parhaiten lämmityslaitteille, koska se ottaa huomioon, että lämmityslaitteiden on toimittava tietyin väliajoin. Käyttäjä voi asettaa väliajan laitteensa lämmönvarauskapasiteetin mukaan.

Jatkuvien kalliiden tuntien enimmäismäärä. Tämä määrittelee pisimmän mahdollisen tauon aikataulussa, jos kalliita tunteja on jatkuvasti. Tätä aikaväliä ei ylitetä. Järjestelmä valitsee tältä aikaväliltä edullisimman tunnin estääkseen jatkuvan tauon.
Esimerkki
Jos käyttäjä haluaa, että järjestelmä valitsee kunkin päivän edullisimman tunnin, on jatkuvien kalliiden tuntien enimmäismääräksi asetettava 46 tuntia, sillä vuorokauden edullisin tunti voi olla vuorokauden alussa (esimerkiksi 00.00) ja seuraavan päivän edullisin tunti vuorokauden lopussa (esimerkiksi 23.00). Tällöin kahden edullisimman tunnin välinen aikaväli on 46 tuntia.

Suotuisien hintojen vähimmäismäärä päivässä Jos edellisessä asetuksessa määritelty aikaväli on liian pitkä, on mahdollista, että algoritmi ei valitse riittävästi suotuisia tunteja päivässä. Tällä asetuksella käyttäjä voi valita suotuisien tuntien vähimmäismäärän päivässä. Järjestelmä valitsee tietysti edullisimmat tunnit.
Huom! Järjestelmä voi valita suuremman määrän suotuisia tunteja kuin asetuksissa on määritetty.
Suotuisat hinnat. Yllä olevan lisäksi käyttäjä voi asettaa mukautetun rajahinnan. Kaikki hintaa edullisemmat hinnat lasketaan myös suotuisiksi.
Laskukaava: siirtomaksu + asetettu hinta.

Dynaaminen hallintatila

Asetusten tallentaminen

Huom! Jotta asetuksesi tallennetaan, muista klikata Tallenna-painiketta oikeassa yläkulmassa!

Ajastimet

Ajastimilla voidaan ajastaa kytkimiä vuorokaudenajan ja viikonpäivän mukaan. Huomaa, että älykkäissä hallintalaitteissamme ilmalämpöpumpuille ei ole ajastintoimintoa. Jotta ajastintoimintoa voidaan käyttää, on älykäs hallinta deaktivoitava.

Ajastimet

Laitteiden tiedot

Laitteet, joissa on kulutusmittari

Laitteet, joissa on kulutusmittari, näyttävät hetkellisen sähkönkulutuksen (5 minuutin välein), sähkön kokonaiskulutuksen sekä hinnan. Kulutetun sähkön määrä mitataan sisäisesti riippumatta kulutusmittarin lukeman päivitystaajuudesta.
Huom! Näytettävä hinta ei sisällä siirtomaksua eikä ALV:a!

Laitteet, joissa on kulutusmittari

Älykkäät kauko-ohjauslaitteet ilmalämpöpumpuille

Celeon AiO on suunniteltu ilmalämpöpumppujen hallintaan. AiO sisältää kauko-ohjaustoiminnon ja älykkään hallinnan, ja sen avulla voidaan tarkkailla sisäilmaa reaaliajassa (lämpötila ja ilmankosteus). Kauko-ohjauksen ansiosta ilmalämpöpumppua voidaan hallita internetin välityksellä, joten voit esimerkiksi lähettää komentoja ilmalämpöpumppuun, joka sijaitsee mökilläsi.

Ilmalämpöpumpun etähallinta

Toisin kuin muissa laitteissamme, joissa lämmitystä säädetään kytkemällä laite päälle tai pois päältä, ilmalämpöpumpun älykäs hallintaominaisuus toimii laskemalla ja nostamalla laitteelle asetettua lämpötilaa käyttäjän asetusten ja ennalta laaditun aikataulun mukaan (vastaavasti kuin komennot TEMP+ ja TEMP- toimivat).

Alin lämpötila, jonka älykäs hallinta voi asettaa. Kalliiden tuntien aikana ilmalämpöpumpun lämpötila-asetus lasketaan tähän lämpötilaan.
Korkein lämpötila, jonka älykäs hallinta voi asettaa. Suotuisien tuntien aikana ilmalämpöpumpun lämpötila-asetus nostetaan tähän lämpötilaan.

Älykkään hallinnan asetukset
Lämpötila-alueen asetus

Sähkömittarilla ja lämpötila-anturilla varustettu mini älykytkin

Älykytkin on varustettu kauko-ohjaimella, älykkäällä hallinnalla ja ajastintoiminnolla. Lisäksi laite voidaan varustaa lämpötila-anturilla, jonka avulla voit asettaa lämpötila-alueen, jossa haluat pysyä. Sen toiminta vastaa lämmityslaitteiden termostaattia. Tällä ominaisuudella varmistetaan, että varaston lämmitin tai lämmitettävän huoneen lämpötila ei sähkön hinnasta riippumatta putoa alle asetetun minimilämpötilan, ja että lämmitystä ei käytetä enimmäislämpötilaa lämpimämmässä. Laitetta voidaan käyttää myös ilman lämpötila-anturia.

Lämpötilan ja kulutuksen näyttö
Lämpötila-anturin valinta
Lämpötila-alueen asetus