Laadimine...

Kategooria "Elektribörs"

Elektriturgu arvestav elektriseadmete juhtimine

Eestis on elektriturg täielikult avatud alates 2013. aastast. Turul kujuneb elektrihind tundide lõikes sõltuvalt nõudlusest ja pakkumisest. Hind on üsna volatiilne ning sama päeva eri, teinekord ka järjestikustel tundidel pole haruldased kümnekordsed tõusud või langused. Kuna järgneva päeva hinnad fikseeritakse päev varem, on meil alati eelseisvast ülevaade. Celeoni teenus on loodud eesmärgiga teha tarbijale võimalikuks lõigata kasu tunnipõhisest hinnakõikumisest, jaotades elektriseadmete tööintensiivsust, et vältida liigset tarbimist tundidel, mil hind on kallim. Elektriturul põhinevat automatiseeritud juhtimist saab rakendada näiteks elektriradiaatori ja boileri kasutamisel, ainulaadne seade on loodud ka õhksoojuspumbale.

Elektriturgu vaadeldes võime täheldada kindlat seaduspärasust. Öötundidel on elekter tunduvalt soodsam võrreldes päevase ajaga. See tuleneb erinevusest tarbimismahus ehk nõudlusest turul. Tavapäraselt tõuseb hind hommikutundidel kella 5 kuni 7 vahel ning see on märkimisväärne ja mõõdetav kordades. Sama kordub õhtutundidel vahemikus 21–23, kui toimub langus. Sõltuvalt päevast võime olulisi muutusi märgata ka päeva keskel. Rahalise säästu huvides on oluline ajastada tarbimine hommikuse hinnatõusu eelsesse ning õhtuse hinnalanguse järgsesse aega, ühtlasi jahtida soodsaid hindu päeva vältel. Mõistagi ei saa me lülitada välja valgusteid või televiisorit vastavalt jooksvale elektrihinnale, kuid kütteseadmete kasutamisel on teatud paindlikkus võimalik. Köetav ruum või vesi boileris ei pruugi sõltuvalt soojapidavusest mõne tunni vältel liigselt jahtuda, mis annab meile võimaluse ajastada temperatuuri tõstmine soodsatele tundidele, vältides kütmist kallima hinna juures. Lihtsustatult võib öelda, et vesi boileris ja tuba tuleb soojaks kütta enne hommikut, päevastest hindadest välja valida parimad ning õhtul kütmisega viivitada. Selle eest kannab hoolt Celeoni Nutika Juhtimise algoritm.

Nutikast Juhtimisest loe lähemalt artiklist „Kuidas töötab Celeoni Nutikas Juhtimine?“.