Laadimine...

Kuidas töötab Celeoni Nutikas juhtimine?

Celeoni Nutikas juhtimine on loodud eesmärgiga lõigata kasu elektribörsi pidevast laiaulatuslikust hinnakõikumisest. Elektribörsi toimimisest loe lähemalt artiklis “Elektriseadmete juhtimine elektriturgu arvestades“. Nutikas juhtimise algoritm hoiab järjepidevalt silma peal elektriturul ning arvestades kliendi määratud seadistust reguleerib automaatselt elektriseadme tööd. Regulatsioon toimub kas elektriseadet sisse ja välja lülitades(tark pistikupesa EiO ja tark elektrivoolu lüliti EiO-TN) või küttetemperatuuri tõstes- ja langetades(õhksoojuspumba seade AiO). Sihiks on suunata intensiivsem tarbimine soodsa elektrihinnaga ajale ehk vähendada tarbimist kallima elektrihinna juures.

Alljärgnevalt on välja toodud tööpõhimõte ja seadistusvõimalused Celeoni seadmete lõikes.

Celeon EiO

EiO on kõige lihtsam Celeoni seade. Selle targa pistikupesa külge saab ühendada sisuliselt kõike, näiteks veeboileri, soojapuhuri või elektriradiaatori. Arvestada tuleb siiski võimsuspiiranguga.

Nutika juhtimise sätted
Genereeritud hinnagraafik
Taimerid

EiO-l on kaughalduse, Nutika juhtimise ja taimeri funktsioonid. Kaughaldusega saab nupuvajutusega läbi interneti, seadme külge ühendatud elektriseadet sisse- ja välja lülitada. Nutikas juhtimine teostab lülitusi automaatselt, sõltuvalt elektribörsi hindadest ning jaguneb dünaamiliseks ja piirhinda jälgivaks. Dünaamiline juhtimine ajastab lülitused sõltuvalt kasutaja seadistusest, lõigates kasu ka väiksematest hinnamuutustest. Piirhinda jälgiva juhtimisega on võimalik välistada piirhinnast kallimad hinnad.

Dünaamilise Nutika juhtimise seadistused:

  • Maksimaalsed järjestikulised kallid hinnad – Tähistab pikimat lünka tundides, mil elektriseade tohib olla välja lülitatud. Genereeritud hinnagraafikus on efekti märgata järjestiku punasena märgitud tundidena. Sätet saab kasutada näiteks kütteseadmete puhul, kus on oht temperatuuri liigseks langemiseks soojussalvestis kui kütmist ei toimu mitmeid tunde järjest. Antud säte võimaldab jätta vahele määratud koguse kallihinnalisi tunde, soovituslik on leida tasakaal soovitud rahasäästu ja mugavuse vahel.
  • Minimaalne kogus soodsaid hindasid ööpäevas – Kui määrata eelmise sättega liialt pikk lünk, võib juhtuda, et algoritmi poolt välja valitud sobilikke tunde ööpäevas saab olema liiga väike kogus. Sellega saab kasutaja määrata ööpäeva minimaalse arvu tunde kus elektriseade on sisselülitatud. Sobivateks tundideks valitakse mõistagi kõige soodsamad. Süsteem võib valida antud määrast suurema arvu häid tunde.

Celeon EiO-TN

EiO-TN on temperatuurianduriga tark elektrivoolu lüliti. Põhifunktsionaalsus kattub eelmises peatükis kirjeldatud EiO-ga, erinevuseks on märksa keerukam ühendusviis, kõrgem 3,5kW võimsuspiirang ning lisanduv temperatuuriandur.

Temperatuurisätted

Temperatuuriandur võimaldab kütteseadmete puhul sarnaselt termostaadiga määrata säilitatav temperatuur. Funktsioon tagab, et soojussalvesti või ruumi temperatuur ei lange madalamale määratud minimaalselt temperatuurist, ühtlasi ei toimu kütmist piirangut ületades. Selleks, et anda vabadus Nutika juhtimise algoritmile parimate kütmistundide valimiseks, on soovitatav määrata võimalikult suur temperatuurivahemik. Temperatuurivahemiku piires on Nutikal juhtimisel võimalik temperatuuri langetades vältida kütmist kallite hindade juures ning soodsate hindade puhul teostada ettekütmist. Veekindla temperatuurianduri saab sukeldada veeanumasse.

Celeon AiO

AiO on mõeldud juhtima õhksoojuspumpa. AiO-l on kaughalduse ja Nutika juhtimise funktsioon, kasutaja saab jälgida ka ruumi kliimat reaaltemperatuuri ja õhuniiskuse näol. Kaughaldusega saab õhksoojuspumpa juhtida interneti vahendusel, see teeb võimalikuks käsklusi saata näiteks maakodus olevale soojuspumbale. Nutikas juhtimine toimib kütmistemperatuuri reguleerimise läbi.

Kaughaldus
Nutikas juhtimine
Temperatuurisätted

Sarnaselt EiO ja EiO-TN’ga saab kasutaja seadistada Maks. järjestikulised kallid hinnad ning Min. kogus soodsaid hindasid ööpäevas(loe peatükki Celeon EiO), ühtlasi määrata temperatuurivahemiku, mille piires temperatuurimuutusi lubada. Sisuliselt baseerub sääst põhimõttel kütta siis kui elekter on soodne ning lasta temperatuuril langeda kallimate hindade juures. Ruumi temperatuur hästisoojustatud majas ei tohiks paari tunniga langeda ulatuses mis põhjustaks toasviibijatele olulist ebamugavust, see võimaldab kütmist targalt ajastada ning toob kasutajale rahalise säästu.